HomeProcederen of bemiddelenKinderen en scheidenWie zijn wijTariefContact
Kindgesprek Kindgesprek

Kinderen hebben direct te maken met de beslissing om te scheiden. Het is niet altijd makkelijk om hierover met de ouders te praten. In sommige gevallen lijken de kinderen hier geen behoefte aan te hebben of gaan ze de gesprekken zelfs uit de weg. In het mediationtraject wordt de mogelijkheid geboden van een kindgesprek. Het gesprek gaat over de beleving, de gevoelens en de behoeften van het kind over de scheiding en de gevolgen daarvan. Het gespreksverslag wordt tijdens de mediation met de ouders besproken. Kinderen hebben op die manier een moment in de scheiding van hun ouders waarop ze zich serieus genomen voelen en zij hun stem kenbaar kunnen maken. Zij kunnen hun wensen uiten buiten de aanwezigheid van hun ouders en worden daarmee zoveel mogelijk uit een loyaliteitsconflict gehouden. Het helpt ouders vaak bij het maken van afspraken over hun kinderen en de resultaten zijn verassend positief.