HomeProcederen of bemiddelenKinderen en scheidenWie zijn wijTariefContact
Scheiding van nu: procederen of bemiddelen?
U en uw partner gaan uit elkaar of een van beide overweegt dit. De periode waarin de beslissing tot echtscheiding wordt genomen (scheidingsoverwegingstijd) is vaak chaotisch en emotioneel. Er komt veel op u af. Toch zult u samen met uw partner een aantal zaken moeten regelen.
U heeft behoefte aan iemand die u terzake deskundig kan bijstaan en begeleiden. De wijze van begeleiding hangt af van hoe u de echtscheiding wilt gaan regelen. Samen met u wordt nagegaan of de scheiding onvermijdelijk is en of de zaak zich vervolgens leent voor bemiddeling dan wel dat de echtscheiding via een procedure gaat lopen, met ieder een eigen advocaat.